Våra samarbets och samtalspartners

 

Våra samarbetspartners är:

 Projektledare för  Drömfångare är sedan starten Karin Blixt och Petra Revenue. I höst har ytterligare en projektledare tillkommit. Diana Storåsen. Diana är konstnär och fotograf. Ibland förvandlas hon till Petrina.

Naturhistoriska Museet


Vår vision är att öka alla människors kunskap om naturen och dess mångfald.

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja intresset för, samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö.

Vår verksamhet baseras på våra fantastiska samlingar. Med dem som bas skapar vi kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning genom ständigt vidgade perspektiv.

 

RÖDA STEN KONSTHALL

Röda Sten konsthall är en av de största utställningsplatserna för samtida konst och kultur i Väst-sverige. I husets fem utställnings-rum visas program året om. Verksamheten inrymmer också en skapande Verkstad med aktiviteter för barn och unga. Under ledning av Sara Lorentzon som är vår kontakperson.


Stina från Textival begrundar temat Drömmar och djur.

Göteborg aktorernas studio under ledning av Björn Melander 

Detta är en relativt nystartad grupp som utgörs av erfarna skådespelare under ledning av Björn Melander. (född 44) Gruppens ambition är att sätta upp material, skriva dramatik, samt föra ett samtal om teater, konst och politik utan prestationskrav. Man eftersträvar samarbeten med andra grupper och sammanhang.

Björn Melander utbildades vid Scenskolan i Göteborg 1966-69, och var först verksam som skådespelare vid Göteborgs stadsteater och övergick efterhand alltmer till att regissera. Hans genombrott som regissör var i Göteborg med Eugene O'Neills Lång dags färd mot natt 1977 och han satte där även upp bland annat dramer av August Strindberg, Franz Xaver Kroetz, Arthur Millers Häxjakten och Alla mina söner och Lars Noréns Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud. De sistnämnda överfördes också till TV (SVT) 1984 tillsammans med den tredje delen i Noréns uppväxtbaserade familjetrilogi Modet att döda (1980). Natten är dagens mor satte han även upp på Dramaten hösten 2011. Genom åren har han kommit att iscensätta ett flertal verk av Lars Norén på scen och TV, såsom Och ge oss skuggorna (1993), Tiden är vårt hem, Komedianter (1987), samt Personkrets 3:1  mm.

YlleFörskolan under ledning av Anna Öberg

Ylleförskolan startades hösten 2006 därför att jag, Anna Öberg, tyckte att det saknades en förskola som har både montessoripedagogiken och den konstnärliga biten med musik och skapande. Ylleförskolans syfte är att bedriva utbildning för förskolebarn. Ett annat syfte är att utmana till utveckling inom förskolan i Sverige och världen. Ylleförskolans mål är utarbetade efter denna idé om en unik förskola och ska genomsyra hela verksamheten. Min vilja är att all personal på Ylleförskolan känner att de vill arbeta på en förskola som kombinerar montessoripedagogiken med skapande arbete ihop med barnen dagligen samt att alla föräldrar har valt Ylleförskolan för dess mål. Jag brinner för att barn ska ha en kreativ och utvecklande barndom.

 

Ingrid Blidberg och drömarbete med skådespelare

Min teatererfarenhet och mitt intresse för drömmar har lett mig till en metod som jag introducerade i Sverige hösten 2009 med tre skådespelare som arbetade med Jon Fosses pjäs Varmt. Metoden kallas Dreamwork for Actors och har utarbetats av Janet Sonenberg, professor vid MIT, (Massachusetts Institute of Technology) och Robert Bosnak, jungiansk drömterapeut. Metoden går ut på att berika det konstnärliga arbetet, förankra det i kroppen och stärka tilliten till den egna intuitionen. Tre skådespelare och en regissör arbetade med pjäsen Varmt av Jon Fosse och några veckor in i repetitionsprocessen kom Sonenberg och Bosnak och arbetade med dem. Stora delar av arbetet dokumenterades av två fotografer.

Som plattform för projektet hade jag masterstudier på Filmhögskolan och Högskolan för Scen och Musik, Folkteatern i Göteborg lånade ut en av sina skådespelare.

 

GÖTEBORG STADSBIBLIOTEK

Föredrag, datorkurser, klädbytardagar och läxhjälp är bara en del av det som händer på stadens bibliotek. Förutom den mer uppenbara verksamheten. Att låna ut böcker, film och musik.

 

TEXTIVAL

En gång om året intar Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val Göte­borg. Kopp­ling­arna mel­lan de lit­te­rära och de konst­när­liga fäl­ten sud­das ut och det skrivna och talade ordet kom­bi­ne­ras.

Tex­tival är en lit­te­rär aktör med bas i Göte­borg men med upp­drag i res­ten av Sve­rige och Nor­den. Tidi­gare har Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val haft sin bas runt järn­tor­get men utfors­kar i år Stora Tea­terns lokaler.

Hel­gen består av en mässa med utstäl­lande aktö­rer från ett brett spektra av för­lag och nyda­nande tid­skrif­ter. Publi­ken möter bland annat bild­nings­kom­plex, djuplo­dande semi­na­rier och för­fat­tar­mö­ten till toner av konst­när­liga instal­la­tio­ner och intima lyssningsupplevelser.

 

VSA

Svenska Very Special Arts - VSA är en kulturorganisation som vill stödja, inspirera och skapa möjligheter för konstutövare med funktionshinder.

Professionella, amatörer eller andra med intresse för kultur och skapande verksamheter är välkomna som medlemmar.

VSA anordnar bl a konstutställningar, dans-, musik- och lyrikframträdanden, arrangerar kurser samt förmedlar kulturuppdrag.

En styrelse finns för hela landet och arbetsgrupper kan utses inför planerade aktiviteter på olika platser i Sverige. I Göteborg finns kansli och en ateljé som kan användas av VSA:s medlemmar.

 

Media Lab, ABF Göteborg med Lars Wiberg

ABFs främsta motto på kultursidan är att ”kulturen skall göras tillgänglig för alla”, oavsett klass, kön eller etnicitet. Alla ska kunna uttrycka sig kulturellt. Film är en mycket viktig kulturform. Därför vill ABF Media Lab i den mån det är möjligt hjälpa dig med ditt filmarbete oavsett vem du är.

 

Drömböckerna sponsras av:

StandardBasic

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)